Följa Li

Följa Li

Istället för att leda in hästarna har jag lärt de att följa med mig när jag vill att de ska komma med mig hem.