Riktlinjer för linjär beskrivning av föl och unghästar

FEIF – The international Federation of Icelandic Horse Associations

2. Exteriör / Conformation

2.1. Utveckling / Development

från dåligt [1] till välutvecklad [5] – Beskriver hästens fysiska utveckling när det gäller mankhöjd och muskulatur. Det är även möjligt att ange kommentar om hästens hull. En ideal unghäst [5] är välutvecklad, med bra manke i förhållande till ålder, muskulös och robust.

2.2. Huvud / Head

från grovt [1] till lätt [5] – Beskriver huvudets generella uttryck från grovt till lätt, där idealet [5] är ett lätt och välmejslat huvud.

2.3. Hals / Neck

2.3.1. Längd / Length från kort [1] till lång [5]
– Beskriver längden på halsen från bogblad och fram till huvudet.
2.3.2. Ansättning / Position från lågt [1] till högt [5]
– Beskriver hur halsen är ansatt på bålen. Idealet [5] är ansättning som ligger ovanför bålens horisontella mittlinje.
2.3.3. Uttryck / Texture från grov [1] till slank [5]
– Beskriver konturen på hela halsen från grov till slank där idealet [5] är en lätt hals med slank övergång mellan huvud och hals.
2.3.4. Halsens form / Raising från konkav [1] till konvex [5]
– Beskriver formen på halsen, som idealiskt [5] ska vara tydligt välvd från manken och välrest.

2.4. Bogar / Shoulder (angle)

från stupande [1] till liggande [5] – Beskriver sluttningen på bogbladet där idealet [5] är mycket väl liggande bogar.

2.5. Rygglinje / Overline

från styv [1] till svag [5] – Beskriver linjen i ryggen från manken och bak till ländryggens slut (högsta punkt på korset). Idealet [3] är en stark rygglinje som varken är för rak [1] eller för mjuk (svankrygg) [5].

2.6. Kors / Croup

2.6.1. Korsets sluttning från stupande [1] till rakt [5]
– Beskriver sluttningen på bäckenet från höftled och ner till sittknölen. Idealet [3] är ungefär 45° sluttning.
2.6.2. Korsets längd från kort [1] till långt [5]
– Beskriver längden på korset från höftbenet och till ändan på sittknölen, där idealet [5] är en lång linje.

2.7. Proportioner / Proportions

2.7.1. Bålens uttryck / Trunk Imperssion från tung [1] till lätt [5]
– Beskriver bålens uttryck från tungt [1] till lätt [5].
2.7.2. Benens längd / Leg Length från korta [1] till långa [5]
– Beskriver benens längd från armbåge och ner till marken. Benen ska vara så långa som möjligt [5].

2.8. Benens uttryck / Impression of legs

från veka [1] till starka [5] – Beskriver benens generella uttryck där idealet [5] är ben som ser ut att vara starka och friska.

2.9. Balans / Balance

från låg framdel [1] till hög framdel [5] – Beskriver hästens balans från att vara låg framtill (nedförsbacke) till att vara hög framtill (uppförsbacke), där den ideala hästen [5] har en hög framdel i förhållande till bakdelen.

3. Reaktioner / Reactions

från långsamma[1] till snabba[5] – Beskriver tiden som det tar för hästen att reagera, från långsamma eller knappt inga reaktioner [1] till överreaktion [5], där idealet är mittemellan [3].

4. Rörelser / Movements

4.1. Kroppshållning / Posture

från konkav [1] till konvex [5] – Beskriver hur hästen använder kroppen när den rör sig, där idealhästen [5] rör sig med pannan framåt, välvd hals med nacken som högsta punkt och bär upp ryggen. Motsatsen [1] är en häst som rör sig med en konkav hals och överlinje, hög eller styv huvudhållning och sänkt rygg.

4.2. Steglängd / Length of strides

från korta steg [1] till långa steg [5] – Beskriver hästens steglängd där idealet [5] är långa och vägvinnande steg.

4.3. Benaktion / Height of movements

från låg [1] till hög [5] – Beskriver höjden på frambenens rörelser, där idealhästen [5] tar upp knäet väl så att rörelserna blir höga och luftiga.

4.4. Tempo kapacitet / Speed capacity

från litet [1] till mycket [5] – Beskriver hästens kapacitet för att visa tempo i tölt eller trav utan att tappa balans, bärighet eller smidighet.

4.5. Balans / Balance

från nedförsbacke [1] till uppförsbacke [5] – Beskriver hästens förmåga att bära sig själv där ideal hästen [5] rör sig i uppförsbacke, uppåt i manken och med lätta rörelser.

4.6. Smidighet / Suppleness

från styv [1] till smidig [5] – Beskriver hästens smidighet där den ideala hästens [5] rörelser flödar fritt och oförhindrat genom bålen.

4.7. Gångartsanlag / Gaiting ability

från diagonal [1] till lateral [5] – Beskriver hästens rörelsemönster där idealhästen [3] visar allt från trav till pass, med tydliga sektioner av ren tölt. Extremiteterna är på ena sidan häst som endast travar [1] och på andra sidan en häst som endast rör sig i pass [5].